Booking.com

Den heliga stolen

I Vatikanstaten är det Påven som styr och det gör han genom det man kallar för den Heliga stolen. Genom att bli vald som biskop i Rom så blir man även Påve och det är en lång, omständlig procedur när det ska göras. Ny påve blir det bara när den som haft titeln innan dött eller på annat sätt bevisats ovärdig posten, men det ska mycket till för att det ska fattas ett sådant beslut.

 

Den Heliga stolen är egentligen skild från Vatikanstaten och den har inget eget territorium men den är ändå erkänd som ett rättssubjekt i internationell mening och som styrande organ. Den Heliga stolens regering heter Romerska kurian och det är genom den som Påven styr och leder kyrkans verksamhet. Inom den Heliga stolen finns det en instans som är den allra äldsta, den heter Heliga stolens statssekretariat och leds av kardinalstatssekreterare Tarcisio Bertone. Det är dem som beslutar om internationella relationer och har hand om allmänna frågor etc.

 

Den katolska kyrkan har drygt en miljard medlemmar över hela världen, det betyder att påven är religiös ledare för så mycket som en sjättedel av hela världens befolkning, genom det har han verkligen ett stort inflytande. Vatikanstaten blev erkänd som egen stat 1929, dock är det inte alla länder runt om i världen som erkänt detta. Den främsta funktionen som Vatikanstaten har är att försäkra att den Heliga stolen är oberoende. På det sättet så behöver inte Påven och den romersk-katolska kyrkan vara beroende av någon världslig makt som den var innan 1929. Sitt namn har Vatikanstaten fått från Vatikanberget som ligger i Rom, 1984 skrev man in Vatikanstaten i UNESCO:s världsarvslista.